Google stänger ner inaktiva konton

Med start första december 2023 kommer Google att börja stänga ner inaktiva personliga Google-konton. Genom en uppdaterad policy riktar Google in sig på konton som varit inaktiva i minst två år och kan genom sin policy radera konton och allt eventuellt innehåll.

Detta kan påverka konton som Gmail, Drive, Docs, YouTube, Calendar, Meet och Photos. Observera att det endast gäller för personliga konton och inte konton som skapats åt dig av till exempel en arbetsplats, skola eller organisation.

Varför är det viktigt att känna till?

Många företag använder sig av Google-konton för att integrera verktyg från tredje part, till exempel rapporteringsverktyg som Looker Studio. I många fall är dessa inte uppsatta som företagskonton och kan då drabbas av den nya policyn.

Varför gör Google denna ändring?

Ett inaktivt konto är en större säkerhetsrisk och kan utsättas för bland annat spam, nätfiske och kapning. Till exempel kan det ha ett gammalt och återanvänt lösenord eller sakna tvåstegsverifiering.

Hur vet man om kontot är aktivt?

Google menar att ett konto räknas som aktivt om något av följande kriterier är uppfyllt när man är inloggad på kontot:

  • Tittar på YouTube-videor
  • Läser/skickar mejl via Gmail
  • Använder Google Drive
  • Laddar ner en app från Google Play Store
  • Använder Google Search
  • Loggar in med ”Sign in with Google”

Innan Google stänger ner ditt konto kommer de genom e-postaviseringar till kontot uppmana dig att vidta åtgärder. Du kan också få aviseringar till eventuell återställningsadress om du angett en sådan.

Vad kan du göra?

Ta kontroll över de konton som finns och se till att de är aktiva. Skapa ett dokument över vilka Google-konton som finns och hur de eventuellt är kopplade till andra verktyg.

Skapa en tvåstegsverifiering, gå igenom kontots inställningar för att säkerställa att allt är uppdaterat, se över lösenordsanvändning samt se till att återställningsuppgifterna för kontot är aktuella.