Smarta SEO-tips för flerspråkiga webbplatser 

Flerspråkiga webbplatser kan vara en källa till att nå ut till en bred publik, på deras eget språk. Ett sätt att vidga verksamheten och nå globalt engagemang. Men det finns många utmaningar med flerspråkiga webbplatser, och en hel del ”fallgropar”!  
Vi börjar med att gå igenom några exempel på problemområden för flerspråkiga webbplatser: 

Dålig URL-struktur 

  • URLer möjliggör för användaren att navigera olika språkversioner av webbplatsen. Det ger också information till sökmotorerna gällande innehåll för indexering och språk. En dålig URL-struktur kan leda till felaktig indexering, liksom en dålig användarupplevelse. 
  • Användning av URL-parametrar rekommenderas inte heller då dessa kan förvirra sökmotorerna och ge negativ inverkan (t ex mindomän.com/page?lang=se eller mindomän.com/page?lang=en). 

Bristfällig översättning 

Att översätta mellan språken kan vara svårt. Det gäller att hitta relevanta sökord för respektive språk och inte bara lita till direktöversättning. En bristfällig översättning kan leda till sämre och svagare innehåll, och därmed påverka hela SEO-strategin. 

Automatiska ompekningar 

Användning av automatiska ompekningar utifrån användarens webbläsare kan hindra både användarna och sökmotorerna från att se de olika versionerna av webbplatsen. 

Duplicerat innehåll 

Om sökmotorerna tolkar olika URLer med samma innehåll som separata sidor kan det leda till duplicerat innehåll och eventuellt bestraffas. 

Tips för att lösa problemen! 

Hur gör man då för att få bästa möjliga förutsättningar till en välfungerande flerspråkig webbplats? 

Använd separata domäner 

Ett smart sätt att lösa problemet är att använda sig av separata domäner för de olika språken. Gärna landspecifika domäner! Det gör det enkelt för sökmotorerna att hitta och indexera korrekt innehåll. Nackdelen är att det kan kosta en del att köpa in och administrera domäner, särskilt om man har många. 

Använd subkataloger eller subdomäner 

Att använda sig av subkataloger (t ex mindomän.com/se och mindomän.com/en) eller subdomäner (t ex se.mindomän.com och en.mindomän.com) kan vara en lösning till att hantera flerspråkiga webbplatser. Dock bör man vara uppmärksam på hur man skiljer de olika språken eftersom alla ligger på samma huvuddomän. Det finns alltid en viss risk för korsindexering. 

Gör en ordentlig översättning 

Ta reda på vilka sökord som gäller för respektive språk i stället för att använda verktyg som Google Translate eller AI. Be någon som kan språket korrekturläsa innan publicering! 

Se över metainformationen 

Information som title-taggar och descriptions ska vara unika för respektive språk och fånga upp relevanta sökord. 

Hreflang 

Se till att ha hängslen och livrem – använd hreflang-attributet för att tala om för sökmotorerna vilket språk som är det korrekta. Ha dock i åtanke att hreflang inte är något direktiv, utan endast information. 

Vill du veta mer om den bästa strategin att hantera en flerspråkig webbplats? Kontakta oss på Remarket, så hjälper vi dig med din SEO!