Vi välkomnar Stefan

Vi säger välkommen till Stefan Nilsson som ska stärka oss inom Adwords tillsammans med Fredrik. Stefan har tidigare arbetat inom branschen och kommer bli en utmärkt medlem i la Famiglia Remarket.