Våra kunders annonseringsbudgetar varierar stort och sträcker sig från ca 3000 kr upp till 750 000 kr i månaden. Så att fastställa en budget för Google Ads kan vara knepigt då det beror på så många olika faktorer som till exempel sökordens konkurrensnivå, din bransch och företagets kvalitetspoäng. Genom att dela med oss av vår arbetsprocess och vad våra kunder betalar för Google Ads, försöker vi ge dig en bättre uppfattning om hur du bör resonera kring potentiella kostnader för Google Ads-annonsering för ditt företag.

7 minuters läsning

Med Google Ads betalar du per klick

Med Google Ads betalar du endast när någon faktiskt klickar på din annons, vilket ger en direkt koppling mellan kostnaden och trafiken till din webbplats. Systemet kallas pay-per-click (PPC) och innebär att du som annonsör har full kontroll över din budget och bara betalar för de resultat som verkligen ger engagemang. Utöver detta finns alternativet att betala per visning, som är mer relevant för kampanjer som fokuserar på att bygga varumärkesmedvetenhet snarare än omedelbar trafik.

Faktorer som påverkar klickkostnaden

  • Sökord: Konkurrens  spelar en stor roll för priset på dina Google Ads. Ju fler som budar på samma sökord, desto högre blir kostnaden per klick (CPC).
  • Kvalitetspoäng (Quality score): Baseras på hur relevanta dina annonser är. Din klickfrekvens och användarupplevelsen på landningssidan, kan också påverka priset – en högre poäng kan leda till lägre klickkostnad.
  • Bransch: Priset kan variera väldigt mycket beroende på bransch. Vissa sektorer, som försäkringar eller fastighetstjänster,  har en  högre CPC på grund av det höga värdet på konverteringarna de kan generera.
  • Geografisk plats: Även den geografiska placeringen påverkar; annonsering i storstadsområden med hög konkurrens kan kosta mer.
  • Annonseringsmål: Dina annonseringsmål är en annan faktor som påverkar kostnaden. Olika mål som varumärkesmedvetenhet, klick, konverteringar eller appinstallationer kan ha olika prissättning.
  • Plattform: De olika annonseringsplattformarna som Google erbjuder, inklusive textannonser via Googles sökmotor, Displaynätverket och YouTube, varierar i kostnad baserat på konkurrensnivån.
  • Enhet: Vilka enheter dina annonser visas på, kan även det påverka kostnaden.
  • Tidpunkt: Beroende på när dina annonser visas, både tid på dygnet och vilken veckodag, kan också påverka. Högre trafik betyder ofta högre priser.
  • Annonstillägg: Tillägg till dina annonser som sitelänkar eller telefonnummer, påverkar din klickfrekvens och därmed dina CPC-kostnader.
  • Demografi: Din målgrupps demografi är ytterligare en viktig faktor att ta hänsyn till i din annonseringsstrategi.

Hur vi budgeterar för Google Ads

Vårt fokus ligger såklart på att maximera avkastningen på din investering genom att anpassa Google Ads-kampanjer som effektivt driver konverteringar. Vi gör en rekommendationen på en annonseringsbudget som är baserad på  dina affärsmål samt konkurrensnivån för de sökord du behöver synas på.

1. Definiera dina affärsmål

Vi börjar med att förstå dina målsättningar.

2. Budstrategi

När ditt affärsmål är satt väljer vi den mest effektiva budstrategin – antingen automatiserad budstrategi eller manuell budgivning.

3. Identifiera relevanta sökord

Genom att analysera sökord och deras kostnad per klick (CPC) säkerställer vi en kostnadseffektiv strategi.

4. Fastställa en realistisk budget

Vi hjälper dig att välja en budget som speglar dina mål och marknadens konkurrenssituation.

Vad våra kunder betalar för Google Ads

Kostnaden för Google Ads varierar stort och därför blir svaret som så många andra gånger inom digital marknadsföring – det beror på…

Vi har genom åren hunnit jobba med en mängd olika branscher, allt från små lokala tjänsteföretag till stora aktörer inom e-handel. Och med all den kunskap och erfarenhet vi samlat på oss brukar vi rekommendera en startbudget på minst 3 000 kr i månaden för våra nya kunder. Vi lägger sedan upp en strategi där vi startar upp försiktigt för att noggrant analysera resultaten innan vi tar beslut om att gradvis öka budgeten. Det möjliggör en stabil tillväxt för ditt företag och du kan känna dig trygg längs vägen.

För våra mindre kunder, ofta lokala tjänsteföretag, förstår vi att budgeten måste vara begränsad och vi anpassar oss såklart därefter. Det går fortfarande att få goda resultat lokalt med en mindre budget.

Vi mäter med POAS eller ROAS

För att hålla koll på hur effektiv din Google Ads-annonsering är och för att kunna optimera framtida insatser, så mäter vi hela tiden hur dina annonser presterar. Här använder vi oss av två olika nyckeltal beroende på vilken verksamhet du har och vilket affärsmål vi har satt. POAS (Profit on Ad Spend) och ROAS (Return on Ad Spend). Båda dessa nyckeltal hjälper till att bedöma den ekonomiska effektiviteten av en kampanj, men de fokuserar på olika aspekter av avkastningen.

ROAS (Return On Ad Spend)

ROAS är ett mått som används för att utvärdera hur mycket intäkter som genereras per spenderad enhet på annonsering. ROAS beräknas genom att dividera de intäkter som genererats från annonsering med kostnaden för annonseringen. Till exempel, om du spenderar 1000 kronor på Google Ads och genererar intäkter på 4000 kronor, skulle din ROAS vara 4:1. Det innebär att för varje spenderad krona har du genererat fyra kronor i intäkter. ROAS är ett viktigt mått för att förstå den omedelbara effekten av dina annonseringsinsatser i termer av intäkter.

POAS (Profit Over Ad Spend)

POAS tar ett steg längre och fokuserar på den faktiska vinsten som genereras från annonseringsutgifterna. Medan ROAS fokuserar på intäkter, tar POAS hänsyn till kostnaden för sålda varor eller tjänster och andra relaterade utgifter för att beräkna den faktiska vinsten. POAS beräknas genom att subtrahera kostnaden för sålda varor från de intäkter som genererats genom annonseringen och sedan dela det resultatet med annonseringskostnaden. POAS ger en mer omfattande insikt i hur annonsering bidrar till företagets lönsamhet snarare än bara dess intäkter.

Vill du veta vad Google Ads kostar för dig?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss! Eller ring oss direkt på: 033-10 30 50