Analyser

En universell sanning är att innan man förändrar något bör man känna till från vilken utgångspunkt man förändrar det. Kort sagt – låt oss analysera din sajt, din konkurrens och din trafik innan du börjar förändra hur du handskas med den. Vi tar reda på allt från vilka era besökare är och hur de navigerar till vilka era bästa trafikkällor är och huruvida er satsning på SEO eller Googleannonsering är lönsam. Definierar flaskhalsar på webbplatsen, filtreringen av trafik, er närvaro online och webbens relation tillbaka till er. Kastar ljus över måluppfyllnad, målmätningar, avvisnings- och avslutsfrekvens. Som en separat tjänst eller som en del av ett paket erbjuder vi mer konkret:

Sökordsanalys

Här tittar vi på vilka ord som din hemsida lämpligast ska hittas på (baserat på flera olika faktorer, så som er verksamhet, konkurrens på olika sökord och sökfrekvens). Ibland kan skillnaden på några bokstäver vara avgörande för hur många träffar ens sida får per dag. Vi underskattar inte vikten av precision i det här och tror inte att du gör det heller.

Trafikanalys

Du blir väckt i sömnen. Kan du svara på var dina besökare har varit när de kommer till din startsida och från vilka undersidor de lämnar den? Om inte föreslår vi att du åtgärdar det innan du går och lägger dig nästa gång. Kunskapen om dina besökare är nämligen avgörande för hur din verksamhet går. Bakom varje besök ligger det en tänkande person med förväntningar, avsikter och behov. Vi tittar grundligt igenom ditt konto på Google Analytics och berättar för dig hur du möter dem.

Konkurrentanalys

Om det bara hade varit så väl att du var den enda verksamma inom ditt fält. Men nej – du har konkurrenter. De har i sin tur styrkor och svagheter som alla andra, och vi bedömer att det ligger i varje företags intresse att känna till och spela på dessa. Vi analyserar vilka dina konkurrenter är och berättar i detalj hur du ligger steget före dem.

Kontoanalys – Google Ads, Bing Ads

Vi tittar på ditt konto som det ser ut idag och kommer med ett tydligt och genomtänkt åtgärdsförslag på hur du effektivare når dina besökarmål. Vi kan naturligtvis också göra de nödvändiga förändringarna åt dig. Google Ads har intelligenta mekanismer, och vi föreslår att ni med hjälp av vår erfarenhet och kunskap drar full nytta av dem.

Konvertering

Så besökarna kommer till din sida som de ska. Men aktiveras de där? En besökare är föga värd om den inte också blir en beställare, en kund eller en annan typ av mottagare. Så om den första halvan av konvertering är att få hemsidestrafiken så är den andra halvan att få besökarnas agerande. Det spelar ingen roll om du vill att de ska skriva upp sig på ett nyhetsbrev, köpa en produkt eller gå vidare till en annan specifik sajt – du behöver alltid visa dem rätt. Detta är en egen konstform, om än rolig sådan. Låt oss hjälpa dig öka din konvertering, genom att analysera diskrepansen mellan vad det är dina besökare gör idag och vad du vill att de ska göra.

Webbanalys

Det finns många sidor att granska din digitala verksamhet och webben omkring den från. Oavsett om du vill att vi gör en strukturell analys eller en generell sajtanalys står vi beredda med våra verktyg. När vår utvärdering är klar får du en tydlig uppsättning tips på kvalitativa förändringar. Vill ni så implementerar vi givetvis dessa också!

Få en kostnadsfri analys av ditt företags behov