Cookiebot

Med hjälp av det marknadsledande verktyget Cookiebot kan du på ett relativt enkelt sätt lösa flera av de krav som ställs på hanteringen av cookies och vara aktuell i en föränderlig cookie-miljö.

Funktioner i Cookiebot

Du kan få en cookie-deklaration som innehåller nödvändig information för användarna. Dessutom ges via en pop-up, en så kallad Cookie banner, ett lättanvänt och tydligt sätt att för användaren att ge eller neka samtycke till varje, förutom nödvändiga, typ av cookies. Dessutom kan du på ett bekvämt sätt ge användarna möjlighet att i efterhand ändra sitt samtycke. Det besökaren på webbplatsen möts av är en dialogruta som visar vilka cookies som används uppdelade efter användningsområde och beskrivningar av varje enskild cookies funktion.

Kartläggning av kakor

Cookiebot skannar din webbplats vilket minimerar det manuella arbetet med att kartlägga vilka cookies du använder. De vanligaste kakorna har Cookiebot i en databas med information om dem och deras användning. Det förekommer att den egna webbplatsen använder cookies som kan vara systemspecifika. Dessa finns givetvis inte i Cookiebots centrala databas och förblir ej kategoriserade till dess man, relativt enkelt, själv kategoriserar dem till någon av de fyra cookietyperna; nödvändiga, inställningar, statistik, marknadsföring. I Cookiebots gränssnitt listas de kakor som Cookiebot identifierat och det går utmärkt att följa upp vid senare tillfälle till exempel om man implementerat nya script eller tagit bort onödiga och därmed tillgodoser att man har en heltäckande cookie-deklaration.

Medgivande & statistik

I Cookiebots gränssnitt kan du också ta del av hur många användare som accepterat olika typer av kakor och få statistik över användningen och hur användarna väljer att justera sitt samtycke. Det går att nollställa alla användares tidigare medgivanden så att de återigen får frågan om samtycke. Det kan vara en bra åtgärd vid en större förändring av webbplatsens cookiehantering.

Anpassningsmöjligheter

I Cookiebots gränssnitt finns möjligheter att göra anpassningar gällande bland annat utseende och funktionalitet. Cookiebot erbjuder färdiga mallar, som till exempel placering av dialogrutan högst upp, i botten, eller centrerat. Inställningarna avgör sedan om användaren är tvungen att svara på frågan i dialogrutan för att kunna surfa vidare eller inte, vilka knappar och val som ska vara synliga/möjliga. Skulle webbplatsägaren vilja göra en mer genomgripande designförändring så finns möjlighet att använda helt egen HTML, CSS och JavaScript för att utforma cookiedeklarationen helt fritt. Redan från början finns i mallarna också stöd för flera av de största språken, även svenska, vilket gör att man kan möta webbplatsanvändarna på deras eget språk.

En eller flera domäner

Har en organisation flera webbplatser på olika domäner eller subdomäner så kan de hanteras i samma verktyg, antingen separat eller som grupp. Grupphanteringen ger möjlighet att också ge ett godkännande för flera domäner på en och samma gång till exempel om du har en sammanhållen verksamhet som innefattar flera domäner.

Installation

Själva installationen på hemsidan är relativt enkel, antingen används skript som läggs direkt i koden för sidan eller om man använder Tag Manger för skripthantering. Vi rekommenderar installation genom Tag Manager. Vill du ha hjälp med installation av Cookiebot och/eller mätning av dina användare kontakta oss!

Få en kostnadsfri analys av ditt företags behov