Kurser inom digital marknadsföring

Hos oss kan du gå flertalet kurser inom olika delar av våra kunskapsområden. Ofta vill ett företag höja sin egen kompetens för att bli bättre kravställare, bättre mottagare av information, man kanske vill vara mer delaktig i processen eller helt enkelt att man vill göra allt själv. Alla utbildningar är kundanpassade.

Kurs i Google Analytics

Det finns många fördelar med att bli en bättre användare av Google Analytics. Vår kurs anpassas efter era förkunskaper och tar er med på en resa från gränssnitt, spännande funktioner till djupgående analyser.

Efter avslutad utbildning har ni goda praktiska och teoretiska kunskaper i verktygen samt hur tillämpning av detta passar bäst in på er verksamhet. Ni kommer veta hur och framförallt var information hittas och kan t.ex. ta fram bättre beslutsunderlag inför framtida satsningar eller veta hur förbättring av webbplatsen bör ske.

Vi blandar teori med praktiska övningar och i den mån det går, sker arbetet också i ert Google Analytics-konto. Detta ger praktisk förståelse och möjliggör en bättre individuellt anpassad inlärning.

Kurs i Google Ads

Bli en bättre användare av Google Ads. Utbildningen anpassas efter era förkunskaper och går genom allt från gränssnitt, funktioner, kopplingar till mer avancerade avsnitt om så önskas.

När utbildningen är avklarad har ni fått mer kunskap i hur verktygen och tillämpning av dem fungerar bäst i er dagliga verksamhet. Vi utgår, om det finns, ert egna Ads-konto för att kunna genomföra bättre praktiska övningar.

Kunden står i fokus och får hela tiden arbeta själv för att lära sig snabbare hur allt sitter samman.

Finns önskemål kan vi även hjälpa till med hur ni blir certifierade.

Kurs i sökmotoroptimering

Lär dig de mest grundläggande delarna inom sökmotoroptimering för att få en mer välmående hemsida.

Få en konstandsfri analys av ditt företags behov