Google Premier Partner

För att säkerställa kvaliteten i vår sökordsannonsering har vi valt att vara med i Googles partnersamarbete. Då vi uppfyller de högre ställda kraven är vi dessutom Google premier partner.

Som en del av partnersamarbetet certifierar vi vår personal i Google Adwords samt Google Analytics. Dessutom har vi partneransvariga hos Google till hjälp om kunder har behov av speciella lösningar alterantivt har något tekniskt problem av systemkaraktär.