Vad är cookies?

Cookies eller kakor, som det ofta benämns på svenska, är små filer som en webbplats kan spara på en besökares enhet för att lagra information. Vilken information som sparas varierar och kan till exempel innehålla vad en användare lagt i sin varukorg, om de är inloggade eller inte, annons-id så att webbplatsägare kan mäta effekten av sin annonsering. Det är också vanlig att cookies används i kombination med annan sparad data där kakan enbart fungerar som den sammanhållande nyckeln.

Första- och tredjepartcookies

En vanlig uppdelning som görs av kakor är den mellan första- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är de kakor som sätts av webbplatsen som du besöker. Dessa kakor är oftast till för att ge en förbättrad användarupplevelse. Exempel på information som sparas av förstapartscookies är inloggningsuppgifter, varor i en kundkorg och språkpreferenser.

Tredjepartscookies är däremot kakor som skapas av andra domäner än den som användaren besöker, tredje part, och används främst i marknadsföringssyfte.

Enligt vissa parter skall uppdelningen ske baserat på hur kakorna rent tekniskt sätts hos användaren och inte beroende på vilka parter som är inblandade. Det har också skett en sammanblandning där tredjepartcookies beskrivs som att de är behjälpliga i storskalig spårning och att förstapartscookies inte är det. Dock kan nämnas att några av de största datadammsugarna i världen Google och Facebook använder gott om förstapartscookies i sin kartläggning. Det riktas alltså, troligen av affärsmässiga skäl, mycket fokus på en teknisk implementering i stället för på syftet och sammanhanget med cookien.

En tydligare uppdelning mellan första och tredjepartscookies är att i stället titta på vem det är som sätter cookien. Då skulle till exempel Google Analytics som hävdar att de använder förstapartscookies för sin kartläggning i stället anses vara tredjepartcookies.

Sessions- och permanenta cookies

Kakor kan också delas upp i Sessionscookies och permanenta cookies. Sessionscookies är kakor som försvinner så fort du stänger ner din webbläsare och är oftast av mer funktionell art.

Permanenta cookies ligger kvar under en förutbestämd tid och används för att knyta ihop dina besök på hemsidan. Dessa kakor är därför mer attraktiva för spårning, statistik och marknadsföring. En effekt med permanenta cookies som exempelvis demonstreras genom att de varor du lagt i varukorgen på en sajt ligger kvar nästa gång du besöker den.

Gruppera Cookies utifrån användningsområden

Det går att dela in kakor efter olika typer av användningsområden och då ser en vanlig indelning ut så här:

- Nödvändiga
- Inställningar
- Statistik
- Marknadsföring

Moderna dialogrutor för kakinställningar och godkännande är ofta uppdelade utifrån dessa fyra olika typer, där en användare kan välja att acceptera en, flera eller alla. Det finns andra möjliga indelningar som man kan göra men den uppdelning som görs bör vara användarvänlig och överblickbar.

Nödvändiga

Det finns kakor som av tekniska skäl måste användas för att till exempel en webbplats skall fungera som det är tänkt. Av denna anledning behöver inte en användare acceptera dessa kakor, men webbplatsägaren måste informera om dem. Om webbplatsen informerar om att de finns och att de tillhör kategorin nödvändiga kakor gör man det korrekt.

Ett annat exempel är när en lastbalansering, en teknik för att fördela webbtrafik till flera servrar för att ge bättre prestanda, kan behöva en kaka för att fungera och veta vilken server en specifik användare ska ansluta till. Vissa programmeringsramverk kräver också att sätta kakor för att fungera.

Inställningar

En del funktioner på en webbplats kan behöva cookies för att fungera och ge användaren en bättre upplevelse. Exempelvis kan cookien hålla reda på vilka filterval som gjorts i ett sökformulär eller vilken typ av listning man vill ha produkter presenterat efter. Kakor av typen inställningar gör inte att webbplatsen slutar att fungera om de inte tillåts utan bara att det blir enklare och snabbare för användaren att använda webbplatsen, dock med mindre funktionaliet. Flertalet webbplatser som har en inloggningsfunktion låter användare spara inloggning, vilket ofta är baserat på cookies.

Statistik

De flesta webbplatser använder idag olika webbanalysprogram för att kunna se hur användarna agerar på webbplatsen. Till exempel hur användare surfar mellan olika sidor, om de gör viktiga saker som är önskvärda för webbplatsägaren (konverteringar) eller om de helt enkelt är nya eller återkommande användare. Detta kan både användas för att förbättra webbplatsens utformning och för att utvärdera olika trafikkällor.

Marknadsföring

Annonsnätverk med Google Ads och Meta i spetsen sätter marknadsföringscookies. De syftar till att kartlägga användarna för att kunna presentera reklam som träffar rätt och presterar, vilket gör att annonsörerna får värde för sina annonspengar. Det är ofta en rätt omfattande kartläggning, där cookies bara utgör en del, och därför är det oftast de cookies användarna motsätter sig mest. Dock kan reklamen mottagas mer positivt om den kan bli mer träffsäker och relevant för mottagaren.

För de tre sista typerna av kakor är det ovillkorligen så att cookies endast får användas om användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen av uppgifterna och samtycker till hanteringen. För den första typen räcker det bra med information om att de används. Begrepp som används är cookie-information / cookie declaration och cookie consent. Hur man förhåller sig till cookies brukar kallas för cookiepolicy.

Få en kostnadsfri analys av ditt företags behov