Integritetspolicy

På Remarket värnar vi om din integritet och har därför upprättat denna integritetspolicy där syftet är att på ett transparent sätt visa hur vi hanterar personuppgifter. Alla uppgifter som samlas in görs så genom samtycke och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De uppgifter vi hanterar kan komma att delas med andra företag vi samarbetar med för att de ska kunna erbjuda dig sina produkter och tjänster.

Vilka uppgifter har vi och varifrån kommer de?

Nedan följer exempel på uppgifter som vi kan ha tillgång till:

 • Personuppgifter så som namn, e-postadress, telefonnummer och adress.
 • Anonym demografi- och intressedata
 • Interaktioner från vår webbplats

De uppgifter vi hanterar har vi samlat in genom att:

 • Du godkänner användandet av cookies på vår webbplats
 • Du tecknar någon av våra tjänster
 • Du tar kontakt med oss via formulär på vår webbplats, mejl, telefon, besöker oss eller på annat sätt kommunicerar med oss

Hur används insamlade uppgifter?

Remarket samlar in uppgifter för att kunna:

 • Förbättra upplevelsen på vår webbplats
 • Utveckla vårt tjänsteutbud
 • Förfrågningar och fakturering
 • Genomföra eventuella rekryteringar
 • Leverera våra tjänster

Lagring av uppgifter och under hur lång tid?

All kunddata sparas i enlighet med gällande lagstiftning för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot kund och följa bokföringslagen. Alla uppgifter sparas under så lång tid som vi anser att de uppfyller ändamålet med personuppgifterna.

Vilka är dina rättigheter?

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter som du kan åberopa. Notera att vissa av rättigheterna också har undantag som det går att läsa mer om i dataskyddsförordningen.

Rätt till tillgång
Du har rätt att kontakta oss för att få tillgång till den information som vi har sparat om dig. Vid en begäran om tillgång skickar vi en sammanställning via e-post över de personuppgifter vi behandlar.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få eventuella felaktiga uppgifter rättade eller att inkomma med kompletterande personuppgifter som saknats.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att få de uppgifter vi behandlar raderade om din begäran uppfyller gällande villkor.

Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att begära att vi begränsar behandlingen av personuppgifter.

Rätt att göra invändningar
Du har i vissa fall rätt att göra invändningar till användandet av personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att begära att vi överför de uppgifter som vi har samlat in för att användas av en annan organisation eller dig själv.

Vill du åberopa några av dina rättigheter eller har andra frågor kring hanteringen av personuppgifter tar du enklast kontakt med oss per e-post info@remarket.se eller på telefon 033 -10 30 50. Vi har därefter en månad på oss att återkomma med svar