Innehåll med hög kvalité är en stor del av SEO och anses ofta vara en av de viktigaste faktorerna för rankning. Välskrivet innehåll ger information om dina produkter eller tjänster samtidigt som det återspeglar ditt varumärkes ton. Optimerat innehåll kan också göra stor skillnad när det kommer till din synlighet och placering på sökmotorernas resultatssidor.

8 minuters läsning

CTA (Call to action)

En call-to-action (CTA), vare sig det är en text, bild eller knapp, motiverar webbplatsens besökare att vidta en specifik åtgärd, såsom att ”klicka här”. CTA:er är avgörande för att styra användare mot sidor där de har möjlighet att genomföra en konvertering – det kan innebära alltifrån att kontakta företaget, genomföra ett inköp, till att efterfråga ytterligare information eller registrera sig för ett nyhetsbrev. När du designar CTA:er är det viktigt att initialt klargöra vilka åtgärder du önskar att dina besökare ska utföra, och därefter skräddarsy dina CTA:er för att matcha både innehållet på den sida de placeras på och de intressen som din målgrupp har.

Rubriktaggar

HTML-taggar markerar rubriker på en webbplats och ger struktur. De hjälper sökmotorer och användare att tolka informationen och gör den lättare att konsumera. Det finns sex taggar, från H1 till H6, där H1 anses vara den viktigaste. Dessa taggar kan positivt påverka din webbplats synlighet, så det lönar sig att optimera dina rubriktaggar.

H1

H1-taggen används för att markera den primära rubriken på en webbsida, vilket är den viktigaste titeln som representerar sidans övergripande innehåll eller ämne. Det bör finnas endast en H1-tag per sida för att ge en tydlig indikation på sidans huvudämne både för användare och sökmotorer. H1 är ofta det första som besökarna ser och hjälper till att förmedla sidans syfte.

H2

H2-taggar används för att markera underavsnitt eller sekundära rubriker inom sidans innehåll. De fungerar som underrubriker som bryter ner sidans innehåll i mer hanterbara sektioner, vilket gör det lättare för användare att skanna igenom innehållet och för sökmotorer att förstå strukturen och relevansen av sidans innehåll. H2-taggar används för att organisera innehållet på en sida under den primära rubriken som definieras av H1-taggen.

Alt-taggar

HTML-attributet ”alt” ger en textbeskrivning som alternativ till bilder i sökresultat. Det används för att beskriva en bilds innehåll eller syfte och gynnar sökmotoroptimering (SEO) genom att göra innehållet mer tillgängligt för sökmotorer. Den ger även en beskrivning för synskadade användare som navigerar webbsidan med hjälp av skärmläsare.

Internlänkning

Internlänkning är processen där hyperlänkar etableras mellan olika sidor inom samma webbdomän. Länkarna underlättar navigation från en del av webbplatsen till en annan, vilket förbättrar användarupplevelsen genom att erbjuda enkel åtkomst till relaterat innehåll. Genom att strategiskt använda internlänkning kan du hjälpa sökmotorer att förstå webbplatsens struktur och öka sidornas synlighet i sökresultaten.

Sökordsanalys

En sökordsanalys spelar en central roll inom SEO. Här identifierar du vilka termer användare söker efter som relaterar till ditt innehåll. Din sökordsanalys kommer att påverka din meta-information, sidtitlar, innehåll, med mera. Det är värdefullt att hitta alternativa sökord som kan ha lägre sökvolym men högre avsikt från användare som söker efter dessa.

Metadata

Metadata består av information som tillhandahåller sökmotorer med ytterligare detaljer om en webbsidas innehåll, och visas oftast som meta-titel och meta-beskrivning i sökresultaten.

Sökintention

Sökintentionen handlar om att förstå vad en användare ville hitta när de gjorde en sökning. Sökintentionen är viktig för SEO, eftersom det är det som avgör hur du skriver innehållet och gör det användbart, informativt, engagerande och relevant för din målgrupp.

Vill du ha hjälp med SEO och innehåll?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss! Eller ring oss direkt på: 033-10 30 50