Att skapa en effektiv digital marknadsföringsstrategi är en viktig del i att uppnå uppsatta mål och en möjlighet till ökad försäljning. Utan förståelse för målgruppen är det lätt att missa målet och att de insatser som görs inte träffar helt rätt. För att förstå din målgrupp kan du skapa och använda personas och på så sätt hitta representanter för kunderna i olika segment av dina målgrupper.

6 minuters läsning

Vad är en målgrupp?

En målgrupp är en grupp människor som har liknande intressen, behov och köpbeteenden. Det är viktigt att identifiera och förstå sin målgrupp för att kunna skapa relevanta och engagerande budskap som når dem.

Första steget i att ta fram en målgrupp är att identifiera vem marknadsföringen ska riktas mot. Detta kan göras genom att titta på demografi, intressen och beteenden. Därefter kan man använda olika metoder för att nå ut till målgruppen till exempel annonsering i sociala medier, e-postmarknadsföring eller sökordsannonsering.

Vad är en persona?

En persona är en fiktiv representant för en eller flera specifika delar av en målgrupp. Genom att använda sig av personas kan man lättare förstå och relatera till sin målgrupp och på så sätt skapa en mer riktad marknadsföring.

För att se om man hittat rätt målgrupp är det viktigt att mäta och utvärdera resultaten av marknadsföringsinsatserna. Först då kan man se om man träffar rätt eller om det finns utrymme för förbättringar.

Exempel på användningsområden för personas:

 1. Skapa målgruppsanpassade budskap och innehåll på sociala medier och webbplatser.
 2. Utveckla och målgruppsanpassa produkter och tjänster.
 3. Optimera annonsering och målgruppsanpassa annonser.
 4. Förbättra kundupplevelsen och personanpassa kommunikationen.

Hur skapar man en persona?

Personas skapas genom att analysera målgruppen utifrån demografi, intressen, beteenden och mål. Måla upp en bild av personen och försök att presentera din persona visuellt med bilder och liknande som kan få personen att kännas mer verklig. Genom att besvara punkterna nedan växer din persona fram och blir en tydligare representation för din målgrupp. Skapa en persona för varje målgrupp och få en djupare förståelse för hur du kan rikta din marknadsföring.

 • Namn – Vad heter personen?
 • Kön – Vilket kön har personen?
 • Ålder – Hur gammal är hen?
 • Hemort – Vart bor personen?
 • Typ av boende – Hur bor personen?
 • Civilstatus – Är personen gift, sambo eller singel? Har den barn?
 • Intressen – Vad tycker personen om att göra?
 • Värderingar – Vad anser personen är viktigt? Vilka värderingar står hen för?
 • Arbete – Vad jobbar personen med?
 • Sökbeteende – Vad söker hen på?
 • Teknik – Vilka tekniska hjälpmedel använder personen sig av?
 • Varumärken – Vilka varumärken associerar hen sig med?
 • Motivation – Vad motiverar personen?
 • Mål – Vilka mål har hen i livet?

Sammantaget är målgrupper och personas viktiga verktyg för att skapa en effektiv digital marknadsföringsstrategi. Genom att förstå och rikta din marknadsföring mot specifika segment av din målgrupp, kan du skapa mer relevanta och engagerande budskap som ökar dina chanser att nå dina marknadsföringsmål.

Vill du veta mer om målgrupper och personas?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss! Eller ring oss direkt på: 033-10 30 50