Alla marknadsföringsinsatser som görs bör följas upp och utvärderas, nyhetsbrev är inget undantag. Frågan är dock vad som är relevant att mäta? I den här guiden går vi igenom de tre vanligaste mätvärdena och hur du kan nyttja dem för att på bästa sätt utvärdera resultaten av dina nyhetsbrev!

4 minuters läsning

1. Öppningsgrad

Vårt första mätvärde mäter hur många det är som öppnar ditt mejl och ger ett svar på hur stort intresset är hos mottagaren. Idag är öppningsgraden ett lite ifrågasatt värde på grund av Apples senare iOS uppdateringar. Dessa har inneburit att alla mejl som skickas till Apples e-postklient öppnas och kontrolleras innan mottagaren själv öppnat mejlet. Hur stor påverkan uppdateringen har haft verkar variera en hel del, dock är öppningsgraden fortfarande ett relevant mätvärde att hålla koll på.

Tips för en förbättrad öppningsgrad:

Gör din domän till en betrodd avsändare (minska risken att hamna i mottagarens skräppost) genom att lägga till SPF och DKIM uppgifter i dina DNS inställningar. Är du osäker på hur du ska gå till väga, ta hjälp av oss eller ditt webbhotell/domänleverantör.
Var alltid tydlig med vem avsändaren är.
Testa, testa, testa! Som med så mycket annat är det viktigt att våga testa för att se vad som fungerar. För att få högre öppningsgrad är ämnesrader perfekt. Gör ett A/B test där får du svar på vilken ämnesrad som ger flest öppningar.

2. Klickfrekvens

Mätvärde nummer två är klickfrekvens vilken är en procentsats av det totala antalet mottagare som klickat på en länk i ditt mejl. Detta är ett bra mätvärde för engagemang. När någon klickar på en länk visar det att personen är intresserad av innehållet. Utöver hur många som klickat är det också bra att titta på hur många klick respektive länk har fått. Desto fler klick på en länk desto större intresse visar mottagaren för innehållet.

Tips för en förbättrad klickfrekvens:

Var tydlig i dina CTAs (call to actions), vad vill du att mottagaren ska göra?
Anpassa innehållet efter hur mottagaren läser dina mejl. I till exempel Mailchimp kan du enkelt se en fördelning av hur många som läser mejl genom datorn jämfört med mobilen. Se till att anpassa så att innehållet ser lika bra ut oavsett skärm.
Hitta den tid på dygnet då mottagaren är som mest benägen att klicka på dina länkar. I Mailchimp kan du få förslag på rekommenderad tidpunkt att skicka baserat på deras data. Ett annat sätt är att A/B testa, skicka till hälften av mottagarna en tid och resterande en annan och se hur klicken påverkas.

3. Konverteringsgrad

Det tredje mätvärdet mäter hur många procent av dina mottagare som har utfört den åtgärd du vill att de ska göra. Konverteringar behöver dock inte enbart handla om försäljning. Andra typer kan vara allt i från att ladda ner en fil, signa upp sig för ett webbinar till att fylla i en kundundersökning.

Tips för en förbättrad konverteringsgrad:

Fokusera på relationen framför sälj. Skapa en god relation och bygg förtroende med dina mottagare innan du fokuserar på att sälja.
Ökad klickfrekvens = högre konverteringsgrad. Desto tydligare CTAs du har desto mer engagerar mottagarna sig i ditt innehåll.
Välj ut ett tydligt budskap eller tema för ditt nyhetsbrev och håll det lättläst. Det ska vara tydligt vad du vill att mottagaren ska göra, om du har flera olika budskap blir det lätt rörigt.
Studsar, avregistreringar och SPAM
Utöver de tre mätvärden vi har gått igenom är det också viktigt att hålla koll på hur många mejl som studsar, antalet avregistreringar och hur många som klassar dina utskick som spam. Om du kan hålla antalet studsar på en låg nivå ger det dig som avsändare ett gott rykte. Är antalet avregistreringar högt kan det vara ett tecken på att ditt innehåll inte är relevant för din målgrupp, likaså om många klassar dina mejl som spam.

För att avsluta så är att analysera och utvärdera resultaten av dina nyhetsbrev ett av de bästa sätten att lära känna din målgrupp. Bygg vidare på det du ser fungerar bra och fortsätt att testa för att hitta rätt väg fram för dig. Det viktigaste att ha i åtanke är att alltid ha ett syfte och en målsättning med det du skickar ut. På så sätt håller du ditt innehåll relevant och vet vad du ska mäta.

Vill du ha hjälp med ditt nyhetsbrev?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss! Eller ring oss direkt på: 033-10 30 50