Det kan vara svårt att hålla isär alla olika förkortningar och begrepp inom digital marknadsföring och dess betydelse. CPC, CPM, CTA och CTR är bara några exempel på förkortningar som alla är snarlika och lätta att blanda ihop. Vi har därför satt ihop en liten ordlista från A-U med de vanligaste begreppen och uttrycken.

2 minuters läsning

A/B-test
Testa två versioner av något för att se vilken version som ger bäst resultat. Kan till exempel vara att testa två annonser mot varandra, samma text men olika bilder för att se vilken annons som ger bäst resultat.

Adblocker
Tillägg till en webbläsare som blockerar bland annat pop-up fönster och annonser som annars skulle ha visats.

Backlink
Länkar som kommer från en webbplats till din sida.

CPA – Cost per acquisition
Vad du som annonsör betalar per konvertering (acquisition).

CPC – Cost per click
Vad du som annonsör betalar per klick för en annons.

CPM – Cost per mille (1000)
Vad du som annonsör betalar per 1000 visningar av en annons.

CTA – Call to action
Uppmaning som skrivs som avslut i en annonstext för att få användaren att göra något.

CTR – Click through rate
Andelen visningar som har lett till ett klick, beräknas genom antalet klick / antalet visningar.

Datadrivet
Ett arbetssätt där du låter data styra dina beslut.

Displaynätverk
Googles nätverk av mer än två miljoner webbplatser, videor och appar där du som annonsör kan synas med dina annonser.

E-postmarknadsföring
Marknadsföringsmetod som bygger på att samla in e-postadresser till en e-postlista. Listan används sedan för att skicka ut till exempel nyhetsbrev.

Exponeringar
Antalet gånger som en annons visades på en skärm.

Facebook Pixel
Ett analysverktyg som genom att installeras på din webbplats ger Facebook information om personer som besöker din sida och hur de använder den.

Frekvens
Ett snitt för hur många gånger din annons visats för en person.

Google Ads Manager
Googles annonsverktyg för att skapa och sköta annonsering på Google.

Google Analytics
Det vanligaste analysverktyget för att analysera webbtjänster.

Google Business
Verktyg från Google där du kan styra hur ditt företag presenteras på Google.

Inbound marketing
Marknadsföringsstrategi för att locka potentiella kunder till din hemsida genom att skapa innehåll och upplevelser som är anpassade utifrån besökaren. Syftet är ofta att få in dem i en köpprocess.

Konvertering
När en användare utför en önskad handling, t ex ett köp.

KPI – Key performance indicator (nyckeltal)
Mätvärden för att utvärdera hur till exempel en kampanj eller annons presterar.

Landningssida
Den sida man först kommer till på din hemsida efter att man klickat på en annons.

Lookalike-målgrupp
Ett sätt att leverera din annons till personer som liknar dina befintliga kunder.

Länknätverk
Sajter som samarbetar genom att länka till varandra.

Marketing Automation
Automatiserad marknadsföring, vilket går ut på att skapa flöden där olika aktiviteter visas för användaren utifrån steg som satts upp.

Mailchimp
Verktyg för e-postmarknadsföring.

Meta Business Suite
Verktyg för att sköta ditt företags Facebooksida. Här kan du till exempel annonsera genom Ads Manager.

Native Advertising
Annonser som liknar artiklar och som ofta publiceras på en nyhetssajt blandat med annat redaktionellt material.

Quality score
Kvalitetspoäng som räknas ut i Google Ads för att avgöra hur väl anpassade dina annonser är för mottagaren.

Remarketing
En effektiv marknadsföringsmetod där man marknadsför till redan befintliga kunder eller besökare.

ROAS – Return on ad spend
Uträkning för hur mycket avkastningen är för vad som spenderats på en annons.

ROI – Return on investment
Avkastningen för vad din marknadsföring ger dig.

Räckvidd
Hur många personer som sett din annons.

SEM – Search engine marketing
Annonsering genom sökmotorer, vanligast är Google Ads.

SEO – Search engine optimization
Ett sätt att genom struktur och strategi optimera din webbplats och på så sätt göra den mer synlig när någon söker i en sökmotor.

UTM-tagg
Parametrar som anges som tillägg i dina kampanjlänkar vid annonsering. Gör det lättare att följa kampanjernas prestationer i ditt analysverktyg.

UX – User experience
Betyder kort och gott användarupplevelse. UX-design syftar till arbetet med att förbättra användarens upplevelse av en produkt eller tjänst.

Har du frågor om digital marknadsföring?

Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss! Eller ring oss direkt på: 033-10 30 50